ร่วมปันธารน้ำใจสู้ภัยโควิด-19

10:22     13/05/2020


หลังจากที่คุณภควัต เกาก่อสกุล ประธานบริษัท

ได้ติดต่อคุณบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ผ่านทางคณะทำงานของบริษัทฯ

  

ที่ได้ร่วมกิจกรรมช่วยเหลือชุมชนขณะทำการไลฟ์สดเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563  

เนื่องจากท่านมีความประสงค์ที่อยากช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยที่กำลังเดือดร้อนและ

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 

โดยท่านกล่าวว่าหากตนเองไม่ติดกักกันตัวเนื่องจากอยู่ในพื้นที่เสี่ยง

ก็อยากจะลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือสังคมด้วยตนเอง

 

เมื่อวันที่  24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมาคุณบิณฑ์และคุณเอกพันธ์ บรรลือฤทธิ์

พร้อมด้วยทีมงานได้เดินทางมาที่บริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัด

 

เพื่อรับมอบธารน้ำใจสำหรับช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยจากวิกฤตโควิด - 19

โดยมีคุณรัตนา เกาก่อสกุล รองประธานบริษัทฯ เป็นผู้ส่งมอบ

    

เงินบริจาค จำนวน 2,000,000 บาท และ

ยาดมตราโพธิ์เฮิร์บ จำนวน 5,000 หลอด

บริษัทฯ​ ขอเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวไทยทุกคนในการฝ่าวิกฤติในครั้งนี้ไปด้วยกัน

และอยากร่วมรณรงค์ให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านสวมหน้ากากอนามัย

เมื่อมีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากที่พักและดูแลสุขอนามัยของตนเอง

กล่าวคือ "กินร้อน ช้อนเรา ล้างมือ" เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อ

เพื่อช่วยกันกำจัดเชื้อโควิด - 19 ให้หมดไปในเร็ววัน โดยสามารถเริ่มง่าย ๆ ที่ "ตัวเรา"