สินค้าปลอม

23:42     18/06/2020


บริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัด ขอประกาศให้แก่ทุกท่านทราบว่าในวันที่ 18 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ​ มิได้ดำเนินการผลิต "ยาหม่องตราโพธิ์หยกสมุนไพร สูตร 2 " ดังนั้น สินค้าที่ถูกวางจำหน่ายในประเทศจีนและฮ่องกง ที่มีการระบุวันที่ผลิต คือ "18032020" ถือเป็น "สินค้าลอกเลียนแบบ" โดยกระทำการปลอมแปลงและแอบอ้างการใช้เครื่องหมายการค้าของบริษัทที่ถูกขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย