“ถึงจะยังเล็ก แต่เด็ก ๆ อย่างพวกเราก็ทำได้”

21:57     26/10/2020


     
“ถึงจะยังเล็ก แต่เด็ก ๆ อย่างพวกเราก็ทำได้”
อาชีพในฝันของหนู โตขึ้นหนูอยากเป็น…“เภสัชฯ” ????
 

     

 
ทางบริษัทฯ ได้เห็นความสำคัญในการเสริมสร้างประสบการณ์
และพัฒนาการด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก ๆ จึงได้จำลองการผลิตยาดมอย่างง่าย
     
       
เหมาะสมกับวัยและมีการดูแลตลอดระยะเวลาการทำกิจกรรมอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งของพวกเขา
สำหรับใช้ในการตัดสินใจสร้างจุดเริ่มต้นของตนเอง
โอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณโรงเรียนสาธิตพัฒนา ที่ได้เปิดโอกาสให้
พวกเราได้เข้าไปถ่ายทอดความรู้และทำกิจกรรมร่วมกับน้อง ๆ หนู ๆ
นอกจากนี้เด็ก ๆ ยังได้มีโอกาส "ทำดี" โดยการนำยาดมกลับไปฝากผู้ปกครองอีกด้วย