วิธีสังเกตสินค้าลอกเลียนแบบ

ยาหม่องตราโพธิ์หยกสมุนไพร สูตร2

23:44     15/01/2023


1. ลักษณะขวดและฝา

 

2. ลักษณะกล่อง