กว่าจะเป็น โพธิ์หยกสมุนไพร


 

หากเราเพียงคิดที่จะเดิน  แล้วเมื่อไหร่เล่าจึงจะได้เดิน

แต่ถ้าเราเริ่มที่จะออกเดิน เราจะเดินต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด "

เช่นเดียวกันกับ "นายภควัต เกาก่อสกุล" ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัด

จากความคิดเล็กๆ ของผู้ที่ประกอบอาชีพมัคคุเทศน์ให้แก่ชาวไต้หวันในการทดลองทำผลิตภัณฑ์ในรูปแบบ 'ขี้ผึ้ง'

เนื่องจากตนเองมองว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวยังไม่มีการวางขายให้แก่ชาวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในเมืองไทย แต่...

มันไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะการที่เราจะทำให้ใครสักคนหนึ่งยอมรับว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นดี มีคุณภาพเป็นเรื่องที่ยาก

แต่นายภควัต หรือ 'เฮียเกา' ก็มิได้ย่อท้อต่ออุปสรรคดังกล่าว ซ้ำยังพยายามหนักกว่าเดิมเพื่อให้สิ่งที่เขาคิดและ

ทำขึ้นมานั้นเป็นที่ยอมรับให้ได้ เขาจึงนำขี้ผึ้งสมุนไพรไปฝากเพื่อนมัคคุเทศน์ที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีน

หลากหลายบริษัท บางคนก็สนใจ แต่บางคนก็ไม่ได้ให้ความสนใจแก่ขี้ผึ้งสมุนไพรมากนัก จนกระทั่งมีชาวจีนกลุ่มหนึ่ง

ที่ซื้อไปลองใช้ ผลปรากฎว่าขี้ผึ้งสมุนไพรใช้ได้ดี ไม่ว่าจะใช้ในการสูดดม หรือใช้ทาเพื่อให้เกิดความผ่อนคลายใน

ส่วนต่างๆ ของร่างกาย จึงทำให้เกิดการบอกกันปากต่อปาก จากยอดขายที่ทำได้เพียงวันละไม่กี่ร้อยขวด ก็เพิ่มเป็น

หมื่นขวด และเพิ่มอย่างไม่มีที่สิ้นสุดจนไม่สามารถผลิตได้อย่างเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค 

       จากวันนั้นถึงวันนี้ใช้ระยะเวลาเพียง 7 ปีเท่านั้นสำหรับการเติบโตอย่างไม่มีหยุดยั้งของ

"บริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัด" และจะเจริญเติบโตต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

...ขอเพียงคุณไว้ใจ เชื่อใจ และวางใจเรา ...