โปรดระวัง !!! สินค้าลอกเลียนแบบ

Updated: 26/11/2014 05:51:05    View: 9,369


บริษัทโพธิ์หยก สมุนไพร จำกัด ผลิตขี้ผึ้งสมุนไพรทั้งหมด 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่

  1. ขี้ผึ้งโพธิ์หยกสมุนไพร                     เลขที่ใบรับแจ้ง  10 - 1 - 5724998
  2. ขี้ผึ้งโพธิ์เฮิร์บ (โพธิ์หยกทองสมุนไพร)  เลขที่ใบรับแจ้ง  10 - 1 - 5732024
  3. ครีมนวดสมุนไพร ตราพญางู              เลขที่ใบรับแจ้ง  20 - 1 - 5700416

    ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิดได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาให้สามารถผลิตและจัดจำหน่ายได้ แต่ในปัจจุบันได้มีการปลอมแปลงสินค้าเกิดขึ้น ทางบริษัทจึงอยากให้ผู้บริโภคสินค้าของเรา สังเกตสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

ฝาและก้นบรรจุภัณฑ์ 

 

ที่อยู่ด้านหลังกล่อง

บาร์โค้ด (สามารถสืบค้นได้จาก http://gepir.gs1.org/v32/xx/default.aspx?Lang=en-US%2F)

วันผลิต/วันหมดอายุชัดเจน

การซีล

 

หากมีลักษณะครบถ้วนตามภาพ มั่นใจ ได้เลยว่า คือ ของจริง!!

 

หากมีกลุ่มบุคคลใดจ้างวาน มีเจตนา หรือจงใจลอกเลียนแบบสินค้า

หรือนำเครื่องหมายการค้าของเราไปใช้โดยมิได้รับอนุญาต

ทางบริษัท โพธิ์หยก สุมุนไพร จำกัด จะ ดำเนินการตามกฎหมาย อย่างถึงที่สุด

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัท โพธิ์หยก สมุนไพร จำกัด